خدمات مشاوره ای افزایش امنیت

خدمات مشاوره ای افزایش امنیت

امنیت یک نگرانی بزرگ برای اکثر دارندگان وب سایت است. با این حال شما فقط نباید نگران این باشید که شخصی به داشبورد سایت شما نفوذ کند! همچنین مهم است که از سرور خصوصی مجازی (VPS) که در آن وب سایت شما میزبانی می شود محافظت کنید و امنیت آن را افزایش دهید.

خوشبختانه گام هایی وجود دارد که می توانید برای محافظت از VPS خود در برابر اشخاص ثالث مخرب انجام دهید. با اصلاح چک لیست استاندارد امنیتی خود می توانید اطمینان حاصل کنید که سرور مجازی شما به اندازه صفحه ورود وب سایت شما محافظت می شود.