برنامه نویسی مبتنی بر وب

برنامه نویسی مبتنی بر وب

 اتوماسیون اداری؛

سامانه حضور و غیاب؛

سامانه حسابداری همراه؛

سامانه رصد و پایش کتب برای برخی از انتشارات و موسسات؛

سامانه کنترل پروژه؛

سامانه مدیریت مدارس و موسسات آموزشی؛

طراحی انواع وب سایت  و پرتال های تعاملی و هوشمند؛ (خبری، فروشگاهی، سازمانی، خدماتی، تجاری، شخصی و .. )

طراحی ربات های هوشمند برای مدیریت نرم افزارهای تحت وب؛